Wat is AdBlue®?

AdBlue® is een product voor voertuigen die een dieselmotor hebben om ze schoner te laten rijden. Het product is nodig bij de nieuwere generaties dieselmotoren om de emissienormen te behalen. Sinds 2014 moeten alle nieuwe vrachtwagens voldoen aan de strengere EURO 6-norm en vanaf 2017 werd dit ook verplicht bij de meeste diesel personenwagens. AdBlue® is dan ook noodzakelijk om die normen te behalen.
Read More